м.Івано-Франківськ (0342) 78-42-76, (067) 968-96-78
 • 76018 Україна
  м.Івано-Франківськ

  вул. Гаркуші, 11А/1
 • Пн-Пт: З 9.00-18.00 год.
  Сб: По домовленості.
  Нд: Вихідний
 • (0342) 78-42-76
  (067) 968-96-78

Питання – відповіді

Який документ вимагає нотаріус для встановлення особи клієнта, що звернувся до нього за вчиненням нотаріальної дії? Чому при зверненні до нотаріуса для засвідчення копії від мене вимагають паспорт? Чи законно це?

Так, це законно, оскільки нотаріус керується ст. 43 Закону України «Про нотаріат». Відповідно до неї, при вчиненні нотаріальної дії нотаріуси встановлюють особу учасників цивільних відносин, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії.

Встановлення особи здійснюється за паспортом громадянина України або за іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює, посвідчення інваліда чи учасника Великої Вітчизняної війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи).


Яким чином позикодавець може при наявності нотаріально посвідченого договору позики одержати гроші?

Нотаріус вправі вчинити виконавчий напис про стягнення грошових коштів в позасудовому порядку відповідно до ст. 87 Закону України «Про нотаріат» та ст. 26 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень». Відповідно до статті 88 Закону України «Про нотаріат», нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року.


Скажіть, будь ласка, чи можливо посвідчувати договір купівлі-продажу нерухомого майна з одночасною передачею цього майна в іпотеку?

Так, можливо. Відповідно до ст. 18 Закону України «Про іпотеку», якщо іпотекою забезпечується повернення позики, кредиту для придбання нерухомого майна, яке передається в іпотеку, договір купівлі-продажу цього нерухомого майна та іпотечний договір можуть укладатися одночасно. Слід зазначити, що згідно ст. 55 Закону України «Про нотаріат», іпотечні договори, предметом яких є нерухомість, яка належить третім особам і стане власністю іпотекодавця після укладання такого договору, посвідчуються до моменту оформлення встановленого законодавством документа про право власності іпотекодавця на нерухомість.


Виникло таке питання при спадкуванні: чи могла одна людина скласти декілька заповітів на різних осіб, який заповіт вважається дійсним? Чи при складанні заповіту обов’язково скасовувати попередній?

Так, могла. Дійсним буде вважатися той заповіт, який скадений останнім. Згідно з ч.2 ст. 1254 Цивільного кодексу України, заповідач має право у будь-який час скласти новий заповіт. Заповіт, який було складено пізніше, скасовує попередній заповіт повністю або у тій частині, в якій він йому суперечить.


Чоловік придбав квартиру до шлюбу. Чи має право дружина на її частку після розлучення?

Відповідно до частини першої статті 57 Сімейного кодексу України, особистою приватною власністю дружини (чоловіка) є:

1) майно, набуте нею (ним) до шлюбу;

2) майно, набуте нею (ним) за час шлюбу, але на підставі договору дарування або в порядку спадкування;

3) майно, набуте нею (ним) за час шлюбу, але за кошти, які належали їй (йому) особисто.

Враховуючи викладене, поділу підлягає майно, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя. Оскільки належна чоловікові квартира, придбана ним до реєстрації шлюбу, належить йому особисто і не підлягає поділу.

Проте, відповідно до статті 62 СК України, якщо майно дружини (чоловіка) за час шлюбу істотно збільшилося у своїй вартості внаслідок спільних трудових чи грошових затрат або затрат другого з подружжя, воно у разі спору може бути визнане за рішенням суду об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.


Чи потрібно завіряти договір дарування рухомого майна (фізична особа дарує юридичній особі)?

Відповідно до ст. 208 Цивільного кодексу України, такий договір повинен бути вчинений у письмовій формі. Проте, якщо укладатиметься договір дарування валютних цінностей на суму, яка перевищує п’ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, то такий правочин вчиняється у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

Однак, згідно ч. 4 ст. 209 вказаного Кодексу, на вимогу фізичної або юридичної особи будь-який правочин з її участю може бути нотаріально посвідчений.


Я хотів би скласти заповіт таким чином, щоб його зміст став відомий тільки після моєї смерті. Чи можливо це?

Так, можливо. Відповідно до п.3.1. глави 3 Порядку вчинення нотаріальних дій, нотаріуси посвідчують секретні заповіти, не ознайомлюючись з їхнім змістом. Секретний заповіт подається нотаріусу особою, що його склала, у заклеєному конверті. На конверті має бути особистий підпис заповідача. Якщо підпис на конверті проставлений заповідачем не в присутності нотаріуса, заповідач повинен особисто підтвердити, що підпис на конверті зроблений ним. Нотаріус ставить на конверті, у якому міститься секретний заповіт, посвідчувальний напис про посвідчення та прийняття на зберігання секретного заповіту, скріплює його печаткою і в присутності заповідача поміщає його в інший конверт та опечатує. На конверті зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, дата народження заповідача і дата прийняття на зберігання цього заповіту.


Чи потрібно завіряти нотаріально договір дарування нерухомого майна (фіз. особа дарує юр. особі)?

Ч. 2 ст. 719 Цивільного кодексу України встановлено, що договір дарування нерухомої речі укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.


Чи може іноземець видати довіреність в Україні? Які документи він повинен надати нотаріусу?

Так, може. Згідно ч. 1 ст. 3 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», іноземці та особи  без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України. Дана норма дозволяє іноземному громадянину мати такі ж права, як і громадянин України за деякими виключеннями. Щодо права видачі довіреності та укладення інших правочинів, то іноземці мають такі ж права, що й громадяни України.

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про нотаріат», встановлення особи здійснюється за паспортом громадянина України або за іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії (прим. авт. – для іноземця може бути посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює).

Отже, для видачі довіреності іноземний громадянин надає нотаріусу свій національний паспорт, в разі наявності – посвідку на проживання в Україні, реєстраційний номер облікової картки платника податків, візу. При цьому, якщо національний паспорт складено на іноземній мові (якою не володіє нотаріус), то нотаріусу необхідно надати також переклад паспорта, зроблений перекладачем, який має відповідну кваліфікацію.


Чи можна розірвати договір дарування? Якщо так, то яка процедура?

Так, можна. Відповідно до п.п. 7.1., 7.2 глави 3 Порядку вчинення нотаріальних дій,  договір про розірвання нотаріально посвідченого договору здійснюється шляхом складання окремого договору. Договір про розірвання договору підписується сторонами і посвідчується нотаріусом. На всіх наданих нотаріусу примірниках основного договору проставляється відмітка про його розірвання, у якій зазначаються номер за реєстром та дата посвідчення договору про розірвання, проставляється підпис нотаріусом і скріплюється його печаткою.У випадку, якщо хтось із сторін не згідний розірвати договір, тоді спір вирішується в судовому порядку.


Після смерті моєї сестри я дізналася, що вона залишила мені два заповіти. За яким заповітом відбудеться оформлення спадщини?

Згідно з ч.ч. 3, 4 ст. 1254 Цивільного кодексу України, заповідач має право у будь-який час скласти новий заповіт. Заповіт, який було складено пізніше, скасовує попередній заповіт повністю або у тій частині, в якій він йому суперечить.

Тобто оформлення спадщини буде відбуватися за двома заповітами, якщо їх зміст не суперечить один одному. У випадку наявності суперечностей чинним є той заповіт, що складений пізніше.


На який максимальний строк може бути видана довіреність?

Згідно з положеннями ст. 247 Цивільного кодексу України строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії. Таким чином, закон не встановлює максимального строку, на який може бути видана довіреність, і довіритель вправі самостійно визначити такий строк. Якщо в довіреності не вказано, на який строк її видано, вона зберігає чинність до припинення її дії, тобто діє невизначений строк (до скасування її довірителем).

Задати питання

Зміст консультації та ваші контакти захищені нотаріальною таємницею

Отримати безкоштовну консультацію

Зміст консультації та ваші контакти захищені нотаріальною таємницею

Як нас знайти

Адреса

76018, Україна
м.Івано-Франківськ,
вул. Гаркуші, 11А/1

Режим роботи

Пн-Пт: З 9.00-18.00 год.
Сб: По домовленості.
Нд: Вихідний

Контакти

(0342)78-42-76
067 968 96 78

notariusulia@gmail.com